Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání ISTP
Tisk Uložit do PDF Uložit do RTF

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Témata akce Pracovník v sociálních službách, rekvalifikace, kvalifikační kurz, sociální práce, sociální péče
Další informace o akci Náš kvalifikační kurz je unikátní tím, jak se zaměřuje na člověka a jeho silné stránky a potřeby, které jsou v přístupech zaměřených na člověka vždy základním východiskem pro řešení jeho nepříznivé sociální situace. Především poznáte základní principy individualizace pomoci a podpory a komunikace s lidmi s postižením, nebo seniory i jejich rodinou – např. se seznámíte se základními pojmy augmentativní a alternativní komunikace. Budete umět aplikovat některé postupy a nástroje sociální práce a vzdělávání specifické pro práci s lidmi s postižením nebo s lidmi, kterým selhávají rozumové funkce. Dozvíte se, kdy vyžadovat odbornou podporu např. v oblasti psychoterapie nebo terapie problémového chování apod. Naučíte se také základy první pomoci a základy péče o nemocné. Budete znát základní pojmy z oblasti ochrany práv uživatelů sociálních služeb a budete mít možnost o tématu podiskutovat s právníky, kteří se specializují na ochranu práv lidí s postižením. Rozpoznáte příznaky týrání a zneužívání. Budete znát principy krizové intervence a budete vědět, kam se obrátit o další pomoc. Pochopíte základní principy vytváření podmínek pro sociální začlenění a uplatňování občanských i lidských práv této skupiny lidí při současném zajištění jejich bezpečí a ochrany zdraví.
Rozsah akce (v hodinách)  120 výukových hodin - prezenční forma + 30h praxe_ 15 dní v pěti třídenních blocích během 4 měsíců.
Typ akce Běžný typ akce
Rekvalifikace na základě akreditace MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - podle zákona č. 108/2006 Sb.
Akreditace MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Celková cena kurzovného 8 900 CZK vč. DPH
Poznámka k ceně kurzovného Možno žádat na ÚP v případě zvolené rekvalifikace
Místo konání Karlínské náměstí 12, 180 00 Praha 8 - Karlín
Kontaktní osoba / Kontakt Štěpánka Bumbálková: stepanka.bumbalkova@kvalitavpraxi.cz / Rela Chábová: vzdelavani@kvalitavpraxi.cz
Termín konání 3.10.2017 - 14.12.2017
Doba trvání 120 výukových hodin - prezenční forma + 30h praxe_ 15 dní v pěti třídenních blocích během 4 měsíců.
Forma akce prezenční
Datum poslední aktualizace 18.8.2017

Doplňkové informace

Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání) 762 Sociální práce a poradenství
Cílová skupina Akce je určena pro všechny, zejména pak pro cílové skupiny:
zaměstnanci
nezaměstnaní
Kurz je určen zejména pro lidi, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a chybí jim požadovaná kvalifikace ale i pro ty, kteří mají chuť dále rozvíjet dovednosti a znalosti
Možnost získání certifikátu Odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách podle zákona 108/2006 Sb.

Poskytovatel

Název QUIP, z.ú.
Adresa Praha 8, Karlínské náměstí 12
PSČ 180 00
Region Hl. m. Praha
Telefon + 420 221 890 434; + 420 608 258 928
Email
Webová stránka www.kvalitavpraxi.cz
Podrobné informace o subjektu Občanské sdružení Quip bylo založeno v roce 2003 za účelem podpory rozvoje kvality v sociálních službách, šíření vzdělanosti v této oblasti a posilování vědomí a práv uživatelů sociálních služeb, zejména lidí s potížemi v učení a komplexními potřebami. Quip působí na území celé České republiky. Název sdružení v době svého vzniku byl Quip - Společnost pro změnu. Od 1.1.2014 se jmenujeme Quip. Od léta 2015 jsme "zapsaným ústavem". Usilujeme o vytvoření světa nás všech nehledě na míru postižení tak, abychom se mohli společně angažovat a mít vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Usilujeme o to, aby sociální a právní systém Naplňoval svůj účel, to je, aby: vedl k sociálnímu začlenění a plnohodnotnému občanství, nevytvářel závislost na sociálních službách anebo dávkách a dával lidem prostor žít podle jejich vlastních představ.
Jméno kontaktní osoby Milena Johnová
Telefon kontaktní osoby + 420 221 890 434; + 420 608 258 928
Email kontaktní osoby

Rekvalifikace

Informace o akreditaci rekvalifikační akce akreditace MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) - podle zákona č. 108/2006 Sb.
DAT 1.0.0 - aktualizováno 2.1.2017
Technická podpora -
© TREXIMA, spol. s r. o. 1999-2017