Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání ISTP
Tisk Uložit do PDF Uložit do RTF

SOUSEDSKÁ PRÁVA, NEZBYTNÁ CESTA A DALŠÍ OTÁZKY OCHRANY VLASTNICKÉHO PRÁVA V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU A JUDIKATUŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Témata akce sousedská práva
Další informace o akci Cílem semináře je seznámit s problematikou omezení vlastnického práva v podobě sousedských práva a nezbytné cesty a vybranými otázkami ochrany vlastnického práva jednak z pohledu právní úpravy obsažené v občanském zákoníku a jednak v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu z let 2014 – 2017. Tato rozhodnutí budou vysvětlena v poměrech nové právní úpravy se zdůrazněním toho, jak se mohou promítnout do právní praxe. Odborný program semináře: •Sousedská práva v novém občanském zákoníku: ?přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sousedských práv s přesahem do dalších institutů (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí, poučovací povinnost soudu apod.) z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky ?vysvětlení nové právní úpravy tzv. sousedského práva s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb. ?jednotlivé oblasti sousedských práv se zaměřením zejména na problematiku imisí, imisí na pozemních komunikacích a imisí způsobených závodem ?typologie žalob – žalobní petity, důkazní břemena, formulace výroků rozhodnutí soudů ?sousedská práva a zneužití práva •Nezbytná cesta v novém občanském zákoníku: ?přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti nezbytné cesty s přesahem do dalších institutů (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí apod.) z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky ?vysvětlení nové právní úpravy nezbytné cesty s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb. ?předpoklady povolení nezbytné cesty ?důvody nepovolení nezbytné cesty ?procesní a hmotněprávní žalobní souvislosti řízení o povolení nezbytné cesty – vázanost soudu návrhem, formulace žalobních návrhů a výroků rozhodnutí soudů, poučovací povinnost soudu ?použitelnost konkrétní judikatury Nejvyššího soudu v poměrech zákona č. 89/2012 Sb. •Vybrané otázky ochrany vlastnického práva ?a) nástroje ochrany vlastnického práva ?b) žaloby podle občanského zákoníku – přehled, použitelnost a podstata ?c) určovací žaloba, naléhavý právní zájem a ochrana vlastnického práva ?d) možnosti zamítnutí žalob při ochraně vlastnického práva
Rozsah akce (v hodinách)  9 hodin
Typ akce Běžný typ akce
Celková cena kurzovného 2 890 CZK vč. DPH
Poznámka k ceně kurzovného -
Místo konání ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Kontaktní osoba / Kontakt Ivana Nováková, bova@bovapolygon.cz, 244402232
Termín konání 21.9.2017 - 21.9.2017
Doba trvání 9 hodin
Datum poslední aktualizace 17.7.2017

Doplňkové informace

Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání) 384 Právo občanské, pracovní a trestní
Cílová skupina Akce je určena pro všechny

Poskytovatel

Název Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Adresa Praha 4, Platónova 11
PSČ 14300
Region Hl. m. Praha
Telefon 244 402 232, 241 774 196, 800 100 539
Fax 244 402 279, 244 403 972
Email
Webová stránka www.bovapolygon.cz
Podrobné informace o subjektu Agentura BOVA působí v oblasti profesionálního vzdělávání dospělých od roku 1991. Spolupracujeme výhradně se špičkovými odborníky z oblastí obchodního, procesního, trestního, stavebního, pracovního a správního práva, účetnictví, daní, cel, životního prostředí a se specialisty dalších odborností.Naším cílem je poskytovat svým klientům ty nejlepší informace "z první ruky" - tedy od autorů a spoluautorů příslušných legislativních norem. Náš programově důsledný přístup při výběru těch nejkvalitnějších přednášejících nám v řadě případů zajistil v současnosti jedinečnou personální exklusivitu u řady klíčových témat.
Jméno kontaktní osoby Ivana Říhová
Telefon kontaktní osoby 244 402 232, 241 774 196, 800 100 539
Email kontaktní osoby
DAT 1.0.0 - aktualizováno 2.1.2017
Technická podpora -
© TREXIMA, spol. s r. o. 1999-2017