Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání ISTP
Tisk Uložit do PDF Uložit do RTF

SPOLUVLASTNICTVÍ - OTÁZKY PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ A LIKVIDACE SPOLUVLASTNICKÉHO VZTAHU Z POHLEDU AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Témata akce spoluvlastnictví
Další informace o akci Cílem semináře je zprostředkovat závěry soudní praxe prezentované především rozhodovací praxí Nejvyššího soudu České republiky a Ústavního soudu České republiky na základě konkrétních rozhodnutí, která v oblasti spoluvlastnictví Nejvyšší soud přijal po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v letech 2014 – 2017 v oblasti přechodných ustanovení vztahujících se k podílovému spoluvlastnictví a likvidace spoluvlastnického vztahu. Tato rozhodnutí budou vysvětlena v poměrech nové právní úpravy se zdůrazněním toho, jak se mohou promítnout do právní praxe a se zaměřením na to, v čem bude soudní praxe odlišná oproti judikatuře v poměrech zákona č. 40/1964 Sb. Oblast podílového spoluvlastnictví je oblastí s největším počtem soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu vydaných již v poměrech zákona č. 89/2012 Sb. Odborný program semináře: •přechodná ustanovení v oblasti podílového spoluvlastnictví s přesahem do dalších institutů zejména ve sporech o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí, poučovací povinnost soudu, předkupní právo apod.) z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky •procesní souvislosti jednotlivých řízení vztahujících se k oddělení ze spoluvlastnictví a likvidace spoluvlastnického vztahu •novelizace občanského zákoníku v oblasti podílového spoluvlastnictví a její praktický význam •likvidace spoluvlastnického vztahu – oddělení ze spoluvlastnictví (vysvětlení podstaty a předpokladů oddělení ze spoluvlastnictví, praktické problémy a přístup soudní praxe) a komparace se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví •likvidace spoluvlastnického vztahu – zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (změny v soudní praxi oproti judikatuře k zákonu č. 40/1964 Sb.) •možnosti soudu k zamítnutí žaloby o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví •použitelnost institutu dobrých mravů a vypořádání podílového spoluvlastnictví •přiměřená náhrada – principy jejího určení a posouzení použitelnosti dosavadní judikatury •rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví z hlediska rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky •odklad zrušení spoluvlastnictví (vysvětlení podstaty a předpokladů, smluvní možnost odkladu a rozhodovací oprávnění soudu) a změna odkladu zrušení spoluvlastnictví •zrušení a vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu
Rozsah akce (v hodinách)  9 hodin
Typ akce Běžný typ akce
Celková cena kurzovného 2 890 CZK vč. DPH
Poznámka k ceně kurzovného -
Místo konání ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Kontaktní osoba / Kontakt Ivana Nováková, bova@bovapolygon.cz, 244402232
Termín konání 5.10.2017 - 5.10.2017
Doba trvání 9 hodin
Datum poslední aktualizace 17.7.2017

Doplňkové informace

Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání) 384 Právo občanské, pracovní a trestní
Cílová skupina Akce je určena pro všechny

Poskytovatel

Název Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Adresa Praha 4, Platónova 11
PSČ 14300
Region Hl. m. Praha
Telefon 244 402 232, 241 774 196, 800 100 539
Fax 244 402 279, 244 403 972
Email
Webová stránka www.bovapolygon.cz
Podrobné informace o subjektu Agentura BOVA působí v oblasti profesionálního vzdělávání dospělých od roku 1991. Spolupracujeme výhradně se špičkovými odborníky z oblastí obchodního, procesního, trestního, stavebního, pracovního a správního práva, účetnictví, daní, cel, životního prostředí a se specialisty dalších odborností.Naším cílem je poskytovat svým klientům ty nejlepší informace "z první ruky" - tedy od autorů a spoluautorů příslušných legislativních norem. Náš programově důsledný přístup při výběru těch nejkvalitnějších přednášejících nám v řadě případů zajistil v současnosti jedinečnou personální exklusivitu u řady klíčových témat.
Jméno kontaktní osoby Ivana Říhová
Telefon kontaktní osoby 244 402 232, 241 774 196, 800 100 539
Email kontaktní osoby
DAT 1.0.0 - aktualizováno 2.1.2017
Technická podpora -
© TREXIMA, spol. s r. o. 1999-2017