Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání ISTP
Tisk Uložit do PDF Uložit do RTF

ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD 1. 1. 2018

Témata akce mzdová účtárna
Další informace o akci Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2018 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti). Obsah semináře: Změny v pracovněprávní oblasti •Změny v zákoníku práce a jejich dopad do mzdové účtárny ?druhy dovolené ?určování nároku dovolené v hodinách ?krácení dovolené ?doba, která se posuzuje jako doba odpracovaná pro nárok na dovolenou ?čerpání dovolené ?nevyčerpaná dovolená ?průměrný výdělek u pracovního poměru ?průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ?práce přesčas a náhradní volno – podstatné změny pro podnikatelskou sféru ?měsíční mzda a svátek připadající na obvyklý pracovní den - podstatné změny pro podnikatelskou sféru ?vrcholový řídící zaměstnanec ?předávání výplatního lístku i elektronicky ?zápočtový list u DPP – podstatné změny ?povinnosti u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr obdobné jako u pracovního poměru (poskytování příplatkových titulů, přestávky na oddych, určování „směny“, přestávky mezi „směnami“, týdenní volno) ?další podstatné změny v pracovním právu •Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2018 ?vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd. Očekávané změny v dani z příjmů fyzických osob •Zvýšení daňového zvýhodnění a další navrhované změny v ZDP Účinné změny od 1. 1. 2018 • uplatnění srážkové daně u příjmů podle § 6 ZDP do výše 2 500 Kč bez Prohlášení • školkovné a povinné náležitosti dokladu o výši částky za umístění dítěte v předškolním zařízení: u mateřských škol dle zákona č. 561/2004 Sb., u dětských skupin, u ostatních subjektů poskytujících tuto péči na základě živnostenského listu • elektronické prohlášení poplatníka – platné již v průběhu roku 2017 Změny v nemocenském pojištění • nové redukční hranice pro rok 2018 • otcovská poporodní péče – nová dávka nemocenského pojištění • podmínky nároku na tuto dávku, výše dávky • ošetřovné • nemocenské u dobrovolných hasičů Změny ve zdravotním pojištění • zvýšení plateb za pojištěnce státu – odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“ od 1. 1. 2018 se snižuje vyměřovací základ o 7 177 Kč ( v r. 2017 o 6 814 Kč) • platba státu za státní pojištěnce v r. 2018…. 969 Kč (v r. 2017 … 920 Kč) • minimální vyměřovací základ • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu Změny v sociálním zabezpečení • maximální vyměřovací základ • odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění • parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné, atd. • diferenciace sazeb pojistného u pojištěnců s dětmi – pojištěnec nepečující o dítě a pečující o 1 dítě …6,5% z VZ – pojištěnec pečující o 2 děti …5% z VZ – pojištěnec pečující o 3 děti ….2,5% z VZ – pojištěnec pečující o 4 více dětí ….pojistné neplatí Příprava na budoucí povolání na střední a vysoké škole • studium jazykových kurzů a akreditace jazykových škol • nostrifikace zahraniční školy působící v ČR (francouzské lyceum, německá škola, atd.) Zákon o zaměstnanosti a změny od 1. 4. 2017 dané zákonem č. 93/2017 Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2018 • změny v provádění srážek na základě dohody o srážce ze mzdy od 28. 2. 2017 • provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2018 • pojem čistá mzda • postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky • oprávněnost osob podávajících návrh na zahájení IŘ – změna insolvenčního zákona Zaměstnávání osob se zdravotním postižením • elektronická evidence o náhradním plnění vedená MPSV od 1. 1. 2018 • plnění 4% podílu ZPS, započítávání osob zdravotně znevýhodněných, Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání Další změny od roku 2018 k datu konání semináře Dotazy a diskuse
Rozsah akce (v hodinách)  6 hodin
Typ akce Běžný typ akce
Celková cena kurzovného 2 390 CZK vč. DPH
Poznámka k ceně kurzovného -
Místo konání ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Kontaktní osoba / Kontakt Ivana Nováková, bova@bovapolygon.cz, 244402232
Termín konání 29.11.2017 - 29.11.2017
Doba trvání 6 hodin
Datum poslední aktualizace 17.7.2017

Doplňkové informace

Zaměření akce (číselník dalšího vzdělávání) 344 Účetnictví a daně
Cílová skupina Akce je určena pro všechny

Poskytovatel

Název Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Adresa Praha 4, Platónova 11
PSČ 14300
Region Hl. m. Praha
Telefon 244 402 232, 241 774 196, 800 100 539
Fax 244 402 279, 244 403 972
Email
Webová stránka www.bovapolygon.cz
Podrobné informace o subjektu Agentura BOVA působí v oblasti profesionálního vzdělávání dospělých od roku 1991. Spolupracujeme výhradně se špičkovými odborníky z oblastí obchodního, procesního, trestního, stavebního, pracovního a správního práva, účetnictví, daní, cel, životního prostředí a se specialisty dalších odborností.Naším cílem je poskytovat svým klientům ty nejlepší informace "z první ruky" - tedy od autorů a spoluautorů příslušných legislativních norem. Náš programově důsledný přístup při výběru těch nejkvalitnějších přednášejících nám v řadě případů zajistil v současnosti jedinečnou personální exklusivitu u řady klíčových témat.
Jméno kontaktní osoby Ivana Říhová
Telefon kontaktní osoby 244 402 232, 241 774 196, 800 100 539
Email kontaktní osoby
DAT 1.0.0 - aktualizováno 2.1.2017
Technická podpora -
© TREXIMA, spol. s r. o. 1999-2017