Assessment Developmet Centre

Popis poradenství Assessment Developmet Centre

„Řídím lidi. Stále si kladu otázky:

 • Jak lépe vybrat a udržet ty nejlepší zaměstnance?
 • Jak lépe vidět a poznat své lidi – znát je lépe než se znají oni sami?
 •  Jak lépe využít všech jejich schopností a dovedností?

Meody Assessment/Development Centre  - AC/DC jsou přes svůj moderní název velmi starou metodou. Už v pohádkách byli kandidáti na královské pozice prověřováni třemi obtížnými úkoly a tím byly prokázány potřebné kompetence.

 Potřebuji:

 • Vybrat nové lidi
 •  Vytvořit výkonný tým
 •  Vytipovat manažerské talenty
 •  Najít potenciál svých lidí a pracovat s ním
 •  Přispět k růstu firemního výkonu efektivním řízením a rozvojem svých lidí

AC/DC e efektivní dynamický nástroj řízení výkonu a změny založený na metodách pozorování účastníků v různých situacích. Pomůže vám obsadit pozice kvalitními kandidáty (a podpořit jejich udržení). Objektivně zhodnotí kvalitu, potenciál a výkonnost stávajících zaměstnanců. Jasně pojmenuje rozvojové potřeby a sestaví rozvojový vzdělávací plán.

 Přínosy

 •  Zlepšíte výkonnost lidí.
 •  Posílíte motivaci a spokojenost.
 •  Zefektivníte personální práci.
 •  Změříte efekty rozvoje lidí.
 •  Podpoříte společnost při změně.

  Přidaná hodnota

 • Práce s Assessmentovými testy společnosti Profiles International ČR
 •  Využití kompetenčního modelu 360º zpětné vazby
 •  Hodnocení týmem psychologů, manažerů a profesních specialistů, s aktivní účastí klienta
 •  Vytěžení vložených investic

 Metodika  AC/DC je založena na kombinaci různých metod práce s hodnocenými tak, aby bylo možno získat co nejširší informace o jejich dovednostech, schopnostech a potenciálu. Výstupem Assessment a Development centra  může být ústní zpětná vazba hodnocenému účastníkovi, písemný výstup pro účastníka AC/DC, souhrnná zpráva z hodnocení zadavateli a návrh na další rozvoj účastníků AC/DC zadavateli, individuální koučovací rozhovor reflektující AC/DC a výstupy z něj a vedoucí  k individuálnímu rozvojovému plánu.

Součástí projektu je zapojení interních hodnotitelů - pozorovatelů, kteří se  podílá na tvorbě kompetencí a kritérií dovedností jak při individuálních rozhovorech, tak při workshopu. Interní hodnotitelé či pozorovatelé jsou vyškoleni předem tak, aby získali základy dovedností hodnotitele. Obvykle probíhá formou výběrového soustředění, centra, na němž jsou v průběhu minimálně jednoho dne  hodnoceni účastníci týmem hodnotitelů. Uchazeči jsou hodnoceni ipodle definovaných kriterií – v každém kritériu pozorujeme a hodnotíme dovednosti, schopnosti a projevy chování, pro hodnocení používáěm předem nastavenou hodnotící škálu.

Využíváme  soubor individuálních a skupinových metod, případně s doplňující metodou Assessment testů Profiles, které ideálně mapují předpoklady účastníků vedle metod pozorování. Principy a celou metodiku jsme schopni modifikovat dle zadání a potřeby zadavatele.

Typy metod:

 • Skupinové
 • Individuální
 • Psychodiagnostické

 Naše garance a přidaná hodnota

 • Hodnotíme kvalitním certifikovaným týmem psychologů, manažerů a profesních specialistů, s aktivní účastí klienta
 • Využíváme a pracujeme s kompetenčním modelem  a  modelem 360º zpětné vazby
 • Efektivně kombinujeme metody, nástroje a technologie.
 • Výstupy "šité na míru" podle potřeb klienta
 • Aktivní zapojení klienta do role hodnotitele
 • Pracujeme s Assessmentovými testy společnosti Profiles International ČR.
 • Maximálně se přizpůsobujeme požadavkům klienta.
 • Výsledkem jsou kvalitně připravené a realizované Assessmenty
 • Máme výsledky a hodnocení z již realizovaných individuálních Assessmentů a Assessment Center
 • Realizujeme po celé republice

 Zkuste AC/DC - budete příjemně překvapeni vypovídací schopností a užitkem.

 

Kontaktovat dodavatele poradenství
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.