Analytické hodnocení prací a pracovních pozic

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Poradenství

  • ID akce:
    1911599

Popis poradenství Analytické hodnocení prací a pracovních pozic

Správné ohodnocení vykonávaných pracovních činností a jejich porovnání s ostatními, je nedílnou součástí spravedlivého systému odměňování každé firmy. Pro ohodnocení používáme systém, který sleduje namáhavost, náročnost, složitost a zodpovědnost dané práce a všechny faktory shrnuje do jediného čísla (bodová hodnota práce). Pracovní místa se posuzují jednotným, systematickým a formalizovaným způsobem a získané výsledky jsou maximálně objektivní. Díky tomu lze snadno porovnávat jednotlivé pozice mezi sebou, stanovit sazbu „ceny práce“, či navrhnout tarifní mzdové stupně. K samotnému hodnocení je využíván praxí ověřený metodicko-softwarový nástroj.

 

Co získáte?

  • Posílení prvků interní spravedlnosti mzdového systému.
  • Objektivní ohodnocení a porovnání pracovních míst, včetně zařazení do tarifních stupňů.
  • Unikátní systém hodnocení se softwarovou podporou.
  • Metodickou podporu zkušených specialistů.