Personální audit

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Poradenství

 • ID akce:
  1937137

Popis poradenství Personální audit

Personální audit odhalí nevyužité rezervy Vaší organizace

 • Je personální řízení Vašeho podniku nebo firmy správné?
 • Máte přehled o personální situaci ve Vaší firmě?
 • Jsou skutečně všichni Vaši zaměstnanci užiteční?
 • Potřebujete posoudit efektivitu procesů v oblasti lidských zdrojů?
 • Umíte své zaměstnance dostatečně motivovat?
 • Jsou vztahy uvnitř Vaší firmy kvalitní?
 • Využíváte naplno potenciálu svých lidí?
 • Jsou lidé u Vás pracující kompetentními pracovníky?

Znáte odpovědi na výše zmíněné dotazy? K tomu, abyste získali objektivní přehled o správném využití lidských zdrojů ve Vaší firmě, slouží efektivní nástroj: personální audit. Jde v podstatě o propojení nezávislých pohledů zvenčí na Vaši firmu, a to z hlediska lidských zdrojů a organizace jednotlivých činností. Personální audit odhalí potenciál Vašich zaměstnanců a pomůže Vám ve správném nastavení kritérií pro jejich hodnocení a celkovou motivaci. Předejte tak špatné personální atmosféře a fluktuaci zaměstnanců. Díky personálnímu auditu můžete lépe dosáhnout stanovených cílů Vaší společnosti a současně optimalizovat náklady. Pomůže Vám získat objektivní srovnání současného stavu s požadovaným.