Korporace a právo

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    3615094

Popis kurzu na míru Korporace a právo

Cílem kurzu je objasnit posluchačům právní úpravy obchodních korporací, tedy obchodních společností a družstev, a to jak z hlediska obecných ustanovení, tak i speciální právní úpravy jednotlivých typů obchodních korporací.

Obsah kurzu

 

  • Postavení obchodních korporací v systému práva, obecná úprava korporací dle NOZ, obchodní korporace, orgány obchodní korporace

  • Kontrolní orgány – dozorčí rada, kontrolní komise, pravidla o střetu zájmů, smlouva o výkonu funkce, ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace

  • Vlivná osoba - ovlivněná osoba, ovládající a ovládané osoby, jednání ve shodě, koncern

  • Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným

  • Akciová společnost, družstvo

Délka kurzu

8 hodin

Organizace výuky

dle aktuálních termínů

Lektorský tým

Mgr. Ivana Quittová, LL.M.