Aplikované konzultační dovednosti

Popis kurzu na míru Aplikované konzultační dovednosti

Kurz Aplikované konzultační dovednosti pomáhá účastníkům rozšiřovat svou sféru vlivu na ostatní (interní a externí klienti) mimo oblast přímé kontroly. Mnoho zaměstnanců v odborných oblastech zjišťuje, že jejich efektivita není limitována jejich odbornými znalostmi, ale interpersonální a „politickou“ realitou ve firmě. Program je určen zejména pro zaměstnance z oddělení IT, financí a auditu, řízení a kvality procesů, HR a vzdělávání.

Na konci programu budou účastníci schopni:

 • ve větší míře využít svých expertních znalostí k vytvoření a udržení vztahu s klientem jako partnerem,

 • být v jednání s klientem autentičtí, přímí a dosáhnout pochopení,

 • zabránit konfliktním situacím s klientem,

 • podpořit vnitřní závazek klienta,

 • budovat důvěru klienta,

 • zvýšit vliv na klienta směrem k implementaci doporučení.


Program se zaměřuje na následující oblasti:

Efektivní komunikace a asertivita

 • Jak dobře poslouchat a správně rozumět tomu, co mi chce partner říci

 • Jak správně formulovat svou zprávu tak, aby ji můj partner akceptoval a správně pochopil

 • Jak kombinovat mluvení a naslouchání tak, aby byla komunikace celkově efektivní a bylo dosaženo jejího cíle

 • Jak si stát za svým stanoviskem a jak ho správně komunikovat aniž bych zasáhl partnera v situacích, kdy může vzniknout konflikt

Prezentační dovednosti

 • Jak efektivně zvládat verbální a neverbální elementy komunikace při prezentaci

 • Jak správně strukturovat zprávu a jak si připravit strukturu argumentů tak, abych dosáhl prezentací toho, čeho chci

Vyjednávání

 • Jak překonat bariéru vzájemně protichůdných pozic

 • Jak najít win-win řešení

Mezilidské dovednosti

 • Na co se mám soustředit ve své interakci s ostatními (např. při komunikaci, prezentaci a vyjednávání) vzhledem ke svým osobním silným a slabým stránkám

 • Jak jednat se svým partnerem jako jedinečnou osobností, jak přizpůsobovat své chování v jednání s ostatními lidmi tak, abych s nimi společně dosáhnul co nejlepších pracovních výsledků

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.