Developing business thinking

Popis kurzu na míru Developing business thinking

Kurz Developing business thinking probíhá na základě softwarově řízené business simulace. V rámci této simulace účastníci řídí z pozice top managementu firmu podobnou té Vaší. Počítačem řízený program simuluje firemní procesy na reálném, konkurenčním trhu. Účastníci komplexně řídí fiktivní firmu, analyzují informace, sestavují strategii, přijímají rozhodnutí.

 

Výhoda business simulace spočívá zejména v:

 • podpoře „business“ myšlení – atraktivní formou představuje účastníkům principy fungování firmy konkurence a faktory určující zisk a úspěch firmy
 • oborové specializaci - simulace jsou speciálně zaměřeny na různé obory
 • praktičnosti - účastníci se učí a rozvíjejí prostřednictvím praktických úkolů, což zvyšuje učební efekt a následné zužitkování
 • dynamice a záživnosti - učení se probíhá skutečně formou hry za atmosféry soutěživosti.

   

Simulaci hrají účastníci v týmech, které spolu navzájem soutěží. Hraje se na kola, během každého kola tým přijme rozhodnutí ohledně plánovaných aktivit firmy pro příští rok. Ta jsou zadána do počítače, který pomocí ekonomického softwaru generuje analýzy a statistiky. Výsledky jsou předány účastníkům, kteří je používají jako základ pro další rozhodnutí. Týmy skupinově rozhodují o klíčových aspektech fungování a úspěchu firmy.

 

Na konci programu budou účastníci znát:

 

 • povahu konkurenčního boje, který podstupuje i jejich firma,

 • vyzkoušejí si dívat se na firmu se zodpovědností vrcholového managementu,

 • skutečně porozumí jednotlivým aspektům činnosti Vaší firmy a jejich provázanosti,

 • uvědomí si, jak každé oddělení (včetně jejich vlastního) přispívá k zisku a úspěchu firmy,

 • lépe pochopí svou vlastní roli v organizaci.

Kontaktovat dodavatele kurzu na míru
Jméno
Společnost
Pozice ve firmě
E-mail
Telefon
Text
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.