Účetní výkazy pro manažery neekonomy – jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 325/7, Praha 2
 • Termín

 • Doba trvání:
  3 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  18
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Účetní výkazy pro manažery neekonomy – jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení

Úvod
„Analýza je první krok k moudrému rozhodování.“ Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Proto se i od neekonomicky orientovaných manažerů očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah, i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku (zejména o finanční pozici a finanční výkonnosti) a jeho hospodářských operacích. Pro správné řízení a finanční rozhodnutí je třeba nejprve získat a zhodnotit relevantní data a skutečnosti. Pro finanční rozhodování a řízení představují podnikové účetní výkazy základní datovou bázi. Vždy je však třeba zvážit jejich vypovídací schopnost a provést případnou reklasifikaci, či vypovídací schopnost zde uvedených hodnot. Praktické zaměření kurzu, jeho srozumitelnost, individuální přístup, okamžitá reakce na dotazy a komorní velikost skupin násobí přínos pro posluchače. Součástí kurzu je praktické procvičení probírané látky na výkazech konkrétních firem.

Cíle
Absolvent kurzu porozumí postavení účetních dat v řízení podniku. Pochopí, jak vznikají data pro měření a hodnocení výsledku podnikatelské činnosti, co vše ovlivňuje jejich vykazované hodnoty i strukturu, seznámí se s dopady účetnictví do jeho každodenní práce – zajištění inventur a zpracování dohadných položek, věcná kontrola vznikajících nebo procházejících účetních dokladů jeho útvarem apod., porozumí základním ekonomickým kategoriím a pojmům – majetek podniku, aktiva, pasiva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, výsledek hospodaření, odpisy, rezervy, opravné a dohadné položky a řadě dalších. To mu usnadní komunikaci a spolupráci s ekonomickými a finančními útvary, seznámí se s provázaností účetnictví a daní, s pojmy daňově uznatelné náklady a výnosy, daňové a účetní odpisy, splatná a odložená daň z příjmů, pochopí vazby mezi jednotlivými účetními výkazy, naučí se orientovat v jejich struktuře a číst obsah jednotlivých položek, prakticky si procvičí práci s výkazy konkrétních podniků, získá účinný a nepostradatelný nástroj pro svoji práci manažera neekonoma, získá více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními, ekonomickými a finančními manažery.

Obsah
1. den – Účetnictví a informační systém podniku. 2. den – Účetní závěrka podniku – rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 3. den – Účetní závěrka podniku – cash flow, výkaz o změnách ve VK, příloha.

Metodika
Interaktivní výklad s diskuzí, praktická cvičení, modelové příklady, práce s výkazy.

Určeno
Kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům, bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň řízení. Kurz není o praktickém účtování, ale o orientaci v základních účetních výkazech a přehledech. Kurz připraví posluchače na navazující moduly z oblasti „Finance a ekonomika“. Je odrazovým můstkem pro navazující kurz „Finanční řízení pro manažery neekonomy“. Kurz nepředpokládá žádné ekonomické znalosti.

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Gradua-CEGOS, s.r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Karlovo nám. 325/7, Praha 2

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace