Smlouva o výkonu funkce, souběhy a odměňování manažerů (nejen) pohledem judikatury

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  JUDr. Petr Šuk - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Smlouva o výkonu funkce, souběhy a odměňování manažerů (nejen) pohledem judikatury

Seminář se zaměří zejména na
* smlouvu o výkonu funkce
- právní režim, svoboda při volbě právního režimu a její limity
- důsledky podřízení smlouvy režimu zákoníku práce
- důsledky uzavření souběžné pracovní smlouvy na činnosti spadající do výkonu funkce člena statutárního orgánu
- důsledky uzavření souběžné pracovní smlouvy na výkon jiných činností
- rozlišení činností, které spadají do působnosti statutárního orgánu, a ostatních činností (hranice obchodního vedení), zejména ve světle aktuální judikatury
- forma smlouvy
- (možný) obsah smlouvy
- uzavření a schválení smlouvy (včetně tzv. „vzorových“ smluv)
- důsledky neuzavření smlouvy, její neplatnosti či jejího neschválení
- smlouva o výkonu funkce v případě, že členem orgánu je právnická osoba, a vztah této právnické osoby a jejího zástupce podle § 154 o. z.
* odměňování členů statutárního orgánu
- složky odměňování, odlišení odměny od jiných plnění (zejména náhrady nákladů)
- přiznání odměn neupravených ve smlouvě o výkonu funkce,
- bezplatnost výkonu funkce dle § 59 odst. 3 z. o. k.
- obvyklá odměna dle § 59 odst. 4 z. o. k. a předpoklady vzniku nároku na tuto odměnu
- neposkytnutí plnění dle § 61 odst. 2 z. o. k.
- schvalování mzdy dle § 61 odst. 3 z. o. k. a důsledky jejího neschválení
- povinnost vracet poskytnutá plnění dle § 62 z. o. k.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.