On-line seminář: IFRS v praxi – pro pokročilé

 • E-KURZ
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Dodavatel

  Profil firmy na EduCity:
 • Akce

 • Typ akce:
  e-kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3915696
 • Lektor

 • Popis
  Robert Mládek Robert Mládek

  Poradce a lektor ve společnosti 1. VOX a.s.


  Robert Mládek - poradce, školitel a jednatel tří společností. K účetní problematice nepřistupuje jako akademik bez praktických zkušeností, nýbrž jako člověk, který nejen odpovídá za dodržování norem, mezinárodních i tuzemských, ale zároveň musí vycházet se zahraničními vlastníky, kteří ne vždy plně chápou nuance českého účetního a právního prostředí. Auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu. V USA také vystudoval University of San Francisco.
 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis e-kurzu On-line seminář: IFRS v praxi – pro pokročilé

Cíle kurzu

Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členy mezinárodní skupiny, která má povinnost zveřejnovat finanční zprávy sestavené podle IFRS. Poměrně malé množství českých firem je emitentem akcií na burze cenných papírů. Na druhé straně přibývá těch, které místo akcií emitují dluhopisy či podobné nástroje. I na tyto firmy se však vztahuje nařízení ES č. 1606/2002 a zákon č. 563/1991 Sb. § 19a, který praví, že „použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy“.

Ty mezinárodní účetní standardy, na které zákon naráží, se už ale nejmenují International Accounting Standards, nýbrž International Financial Reporting Standards (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví). Změnou názvu chtěl jejich tvůrce dát jasně najevo, že se nejedná o „účetní standardy“ upravující postupy, ale o „standardy výkaznictví“ upravující výstupy. Jedna komplikace, která při aplikaci IFRS proto vzniká, je jak použít pro účtování standardy, které neupravují účtování.

Druhá komplikace je, že podle zákona č. 586/1992 Sb. § 23 (2) pro zjištění základu daně se vychází a) z výsledku hospodaření, a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. Proto, pokud se přece jenom podaří standardy IFRS „používat pro účtování“, je nutné dávat velký pozor na jejich vliv, a ten minimálně jednou za rok pečlivě odstranit.

Například podle IFRS se výnosy uznávají na základě toho, jak jednotka plní své výkonnostní povinnosti, zatímco při aplikaci ČÚS se běžně přihlíží k Incoterms nebo k liteře smlouvy. Je tedy nutno hlídat, aby se výnos zaúčtoval a vykázal ve správné výši a správném období podle obou úprav. Podobně je nutné dávat pozor, aby se podle IFRS separovaly a ocenily i ty výkonnostní povinnosti, které by se podle české úpravy za samostatné služby možná nepovažovaly, jako například bezplatný servis.

Další komplikace, která při aplikaci IFRS občas vzniká, je, že čeští auditoři, spíše zvyklí na české předpisy, zapomínají, že IFRS není zákon. IFRS jsou standardy, při kterých se má aplikovat úsudek. Z toho vyplývá, že není vždy nutné se řídit literou pravidel, když jiný, třeba i jednodušší, postup povede ke srovnatelnému výsledku.

Určeno pro

On-line výuka je určena především pro zaměstnance finančních oddělení firem, které aplikují IFRS. Seminář také navštěvují auditoři, poradci či pracovníci IT firem, kteří se zajímají o technické aspekty IFRS.

Obsah kurzu

1. den:
• úvod do problematiky,
• zaúčtování, ocenění a vykazování,
• prvky účetnictví a účetní zásady,
• reálná hodnota,
• peníze a krátkodobé investice,
• pohledávky a smluvní majetek.

2. den:
• zásoby: ocenění, náklady na prodané zboží, účetní postupy,
• uznávání výnosů (základy),
• časové rozlišení,
• hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy.

3. den:
• nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill,
• leasing,
• závazky,
• vlastní kapitál,
• výsledovka: ASC 606, služby,
• volitelná témata (například impairment, segmenty, cizí měny, finanční nástroje, atd.).

Poznámka

Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 790), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
Spustit e-kurz