On-line seminář: Kontaminující látky v potravinách, alergeny

 • E-KURZ
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Dodavatel

  Profil firmy na EduCity:
 • Akce

 • Typ akce:
  e-kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3915699
 • Lektor

 • Popis
  Dr. Ing. Leona Petrová - lektorka a konzultantka – oblast výroby potravin a obalových materiálů v kontaktu s potravinami, standardy bezpečnosti potravin, obalů a logistiky, potravinářská legislativa
 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis e-kurzu On-line seminář: Kontaminující látky v potravinách, alergeny

Cíle kurzu

Na on-line semináři se dozvíte o kontaminujících látkách v potravinách (vyskytujících se přirozeně nebo vznikající při pěstování a zpracování potravinových surovin nebo při technologickém zpracování), které jsou aktuálně diskutované v Evropské komisi.
Seznámíte se s přehledem kontaminantů, kterých se již týká legislativní omezení (maximální limity) nebo jsou limity v návrhu, popř. probíhá monitoring.
Získáte informace o aktuálním stavu EU legislativy ve vztahu ke kontaminujícím látkám, o návrzích nových limitů, o příručkách s pokyny pro výrobce potravin s návrhy o vhodných opatřeních pro řízení rizik.
Získáte informace o řízení alergenů, nejčastějších případech kontaminace, přístup státní správy a Ministerstva zemědělství ke značení stop (traces) alergenů.

Získejte informace o stávající legislativě a o kontaminantech, které jsou aktuálně diskutované v Evropské komisi.
Akrylamid, kyselina eruková, mykotoxiny, námelové a tropanové alkaloidy, pyrrolizidinové alkaloidy (v medu, čajích, bylinných nálevech a doplňcích stravy), furan, 3-MCPD, perchlorát, přírodní toxiny, polycyklické aromatické uhlovodíky v smoothies, kadmium jako rizikový faktor a další.
Seznamte se s aktuálním stavem legislativy ve vztahu k alergenům, principy řízení alergenů, nejčastějšími problémy s křížovou kontaminací.

Určeno pro

On-line seminář je určen zejména pro pracovníky firem, které se zabývají výrobou potravin.

Program je vhodný zejména pro:
- manažery kvality,
- pracovníky oddělení kvality a vývojových oddělení,
- technology,
- pracovníky zodpovědné za potravinářskou legislativu,
- pracovníky zodpovědné za HACCP.

Obsah kurzu

• nařízení a doporučení komise (ES) ve vztahu ke kontaminujícím látkám (např. Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, v platném znění),
• monitoring cizorodých látek – výsledky monitorování v ČR na základě doporučení Evropské komise,
• hlášení ze systému rychlého varování (RASFF),
• přehled aktuálně diskutovaných kontaminantů (akrylamid, kyselina eruková, mykotoxiny, námelové a pyrrolizidinové alkaloidy, furan, perchlorát, těžké kovy v mořských řasách, atd.), • navrhované limity a monitoring pro kontaminující látky v jednotlivých druzích potravin,
• kontaminace potravin pesticidy,
• příručka k nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách, která má za cíl poskytnout provozovatelům potravinářských podniků i dozorovým orgánům podrobnější informace k aplikaci tohoto nařízení; další doporučení EU k monitoringu.

Poznámka

Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 790), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
Spustit e-kurz