Studium pro asistenta pedagoga v Praze

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Dodavatel

  Profil firmy na EduCity:
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3954768
 • Akreditováno:
  akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Holečkova 875/55, 150 00 Praha, 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • Termín

 • Doba trvání:
  12 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  80
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Studium pro asistenta pedagoga v Praze

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium pro asistenty pedagoga.

Komu je určeno:

pracovníkům, kteří vykonávají  nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. 

Obsah:

Škola, školní práce a role asistenta pedagoga,

Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby

Základy terminologie pro pedagoga asistenta

Práva, povinnosti a kompetence asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem

Součinnost asistenta s pedagogem a ostatními členy sboru

Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů

Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka

Základy didaktické a výchovné činnosti. Vyučovací proces. Cíl, motivace. Organizační formy vyučování. Individuální vyučování. Skupinové a kooperativní vyučování. Frontální vyučování.

Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy

Podpora žáka

Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ)

Základy psychohygieny učení

Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky

Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování

Základní znalosti řešení výchovných problémů. Preventivní a rozvojové zaměření výchovy; výchovný projekt (cíle, úkoly, metody); nové přístupy v pedagogice

Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáka

Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze a integrace

Systém péče o žáka,

Systém péče o žáka a základní právní předpisy

Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní pedagogika

Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga,

Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání

Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky, fáze mediace a základní techniky

Komunikační dovednosti asistenta pedagoga

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - AM SOLVO, s.r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

AM SOLVO, s.r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

nám. 14. října 1381/2, 150 22 Praha 5

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.