Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad - ON-LINE seminář

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
  • Lektor

  • Popis
    JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
  • Místo konání

  • Region:
    Praha
  • Adresa:
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad - ON-LINE seminář

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:
* zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně aktuální judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání)
* stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby
* relativní / absolutní / částečná neplatnost, její důvody a důsledky (včetně poslední judikatury ke konceptu relativní neplatnosti, k pojmu veřejný pořádek, a kdy je rozpor s ním „zjevný“, k neplatnosti pro rozpor s dobrými mravy, se zákonem či jeho obcházení anebo pro počáteční nemožnost plnění)
* forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení, prostý e-mail coby
* omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí nebo výslovnými prohlášeními druhé strany ve smlouvě)
* účinnost právního jednání (podmínky vs. časová určení, která právní jednání ne/lze podmiňovat, úskalí spojená s doručováním, přípustnost dohody o doručovací adrese odlišné od reálné dispoziční sféry adresáta a možné nesnáze při aplikaci takové dohody, jednostranné určení takové adresy?)
* relativní neúčinnost právního jednání, režim relativní neúčinnosti bezúplatných právních jednání a rizika plynoucí pro smluvní strany z poslední judikatury k plnění férové kupní ceny na jiný účet než věřitelův (včetně zástavního věřitele)
* výklad právního jednání (podrobně k jednotlivým metodám i judikatuře k nim)
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.