DPH v příkladech (on-line workshop)

 • E-KURZ
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Dodavatel

  Profil firmy na EduCity:
 • Akce

 • Typ akce:
  e-kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3990852
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Marika Voženílková- specialistka na DPH
 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis e-kurzu DPH v příkladech (on-line workshop)

Cíle kurzu

Na příkladech z praxe se seznámíte s problematickými okruhy zákona o DPH.

Určeno pro

On-line seminář je určen pro zkušené daňové poradce, účetní, pracovníky ekonomických útvarů a podnikatele.

Obsah kurzu

TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady):
• porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně,
• fikce dodání zboží a poskytnutí služby,
• prodej majetku mimo režim DPH,
• dlouhodobý majetek – změna vymezení hodnoty,
• finanční a operativní leasing v souvislostech,
• sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP,
• řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,
• opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, KH,
• problematika nájmů, novelizované ust. § 56a,
• nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky,
výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody.

INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady:
• dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příklady, grafy, neuznání osvobození dodání do JČS,
příklady prokazování přepravy v různých situacích a dokazování před správcem daně,
• nová pravidla pro dodání zboží na dálku – rozšíření systému jednoho správního místa,
• nové povinnosti pro e-shopy a ostatní poskytovatele elektronických platebních bran, místo plnění, princip, registrace, vedení údajů,
• přemístění zboží do jiného členského státu, změna smluvních podmínek, dopady, DAP, SH,
• pořízení zboží z jiného členského státu – DAP, KH, neuznání nároku na odpočet daně, časové posuny, rozdíly v hodnotách,
• příklady porušení režimu skladu a dopady,
• přeshraniční služby – poskytování, příjem služeb, zdaňování, kdy, doklady, zálohy, neuznání osvobození, povinnost registrace mimo tuzemsko.

VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ (příklady, novelizovaná ustanovení):
• zrušení osvobození dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR,
• dva způsoby zdaňování dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR,
• dovoz zboží – základ daně a výpočet DPH, služby vázané na dovoz, místo plnění, osvobození dovozu, opravy základu daně,
• vývoz zboží, pravidla pro osvobození, služby vázané na vývoz, porušení celních předpisů, prokazování přepravy, daňový doklad, DAP, prokazování osvobození u do DAP).

Zálohy na daňový odpočet a další změny daňového řádu.

Komplexní příklad.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
Spustit e-kurz