Nárok na dovolenou ve vztahu k pracovní době – první praktické zhodnocení dopadů nových pravidel do praxe (on-line seminář)

 • E-KURZ
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Dodavatel

  Profil firmy na EduCity:
 • Akce

 • Typ akce:
  e-kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3995124
 • Lektor

 • Popis
  Mgr. Vladimír Černý Mgr. Vladimír Černý

  Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů

  Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký praktik s lidským přístupem k právní problematice. Více jak 15 let vykonává přednáškovou a konzultační činnost se zaměřením na oblasti personálněprávní, vztahy mezi zaměstnavateli a odbory a občanské právo. Podílí se na školících programech pro firmy, státní a veřejnou správu a aktivně se účastní ve vyjednávacích týmech zaměstnavatelů.


  Mgr. Vladimír Černý- lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání
 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis e-kurzu Nárok na dovolenou ve vztahu k pracovní době – první praktické zhodnocení dopadů nových pravidel do praxe (on-line seminář)

Cíle kurzu

Cílem on-line semináře je komplexní seznámení s novými pravidly výpočtu dovolené, které přinesla novela zákoníku práce k 1. 1. 2021.
Výklad je doplněn praktickými výpočty nároku na dovolenou dle délky stanovené týdenní pracovní doby, při nástupu do pracovního poměru, v průběhu roku a při ukončení pracovního poměru.
Nové úpravy se dočkalo převádění dovolené do dalšího roku, vznik práva na dovolenou nebo krácení za omluvené zameškání směn, započítávání části dočasné pracovní neschopnosti a karantény do nároku na dovolenou, i nárok na dovolenou ve vztahu k rodičovské dovolené.
Jak se změny v dovolené dotknou zkrácených úvazků nebo směnného provozu?

Určeno pro

Seminář je určen zejména personalistům a mzdovým účetním, a to jak v soukromých společnostech, tak ve veřejných organizacích.

Obsah kurzu

• úvod do problematiky,
• důvody, proč dochází k novelizaci změně při určování nároku na dovolenou – aneb ze dnů na hodiny,
• srovnání nároku na dovolenou dle předchozích let a od roku 2021,
• základní shrnutí problematiky pracovní doby z pohledu vzniku nároku na dovolenou,
• pracovní doba, rovnoměrné – nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, směnné provozy a dovolená, plánování směn, práce přesčas, nepřetržité odpočinky mezi směnami a týdenní volno,
• dovolená za kalendářní rok,
• poměrná část dovolené v kalendářním roce, zkušební doba a nárok na dovolenou,
• případy, kdy může dojít k nárůstu nároku na dovolenou za kalendářní rok ve vztahu k odpracované pracovní době zaměstnance v kalendářním roce,
• dovolená a kratší pracovní poměr,
• dodatková dovolená a její určování v hodinách,
• započitatelné překážky v práci do nároku na dovolenou,
• krácení dovolené za neomluvenou směnu nebo její část,
• zaokrouhlování dovolené - nové pravidlo,
• převody dovolených do následujícího kalendářního roku,
• čerpání dovolené ve svátek,
• dovolené v režimu vysílání zaměstnanců do zahraničí v rámci nadnárodního poskytování služeb.

Dotazy a diskuze.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
Spustit e-kurz