Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D. - odbornice na územní rozvoj měst a obcí v praxi, vysokoškolská pedagožka na Masarykově universitě, autorka řady odborných článků
  Mgr. David Zahumenský - advokát, odborník na pravidla pro uzavírání smluv s investory
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  on-line,
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Plánovací smlouvy a smlouvy obcí s investory - ON-LINE

Program semináře:
* Zásady rozvoje obce jako pravidla pro jednání s investory
- vhodné úpravy strategických dokumentů, zejm. programů rozvoje obce z hlediska nedostatků veřejné infrastruktury (deficity veřejné infrastruktury)
- proces tvorby zásad rozvoje území (pravidla pro nediskriminační a spravedlivé jednání s investory)
- jaké problémy investorská výstavba v obci způsobí a co je třeba kompenzovat
- příklady z již existujících zásad rozvoje s upozorněním na problematické pasáže
* Plánovací smlouvy a další smlouvy obcí s investory
- druhy smluv, které mohou obce s investory uzavírat a závazky, které tyto smlouvy mohou obsahovat
- plánovací smlouvy podle stavebního zákona
- smlouvy mezi stavebníky a vlastníky dopravní a technické infrastruktury uzavírané během územního řízení
- nepojmenované smlouvy podle občanského zákoníku, které se mohou týkat všech čtyřech typů veřejné infrastruktury
- úskalí smluv o rozvoji území, jako je např. konání místního referenda
- související judikatura
- příklady z dobré praxe a příklady ze zahraničí
* Veřejnoprávní limity uzavírání smluv mezi obcí a investorem
- dovolené a nedovolené závazky směrem k územnímu řízení, kde obec vystupuje v rámci své samostatné působnosti jako účastník řízení
- dovolené a nedovolené závazky směrem k vlastnictví pozemků, kam spadá především problematika služebností
- vlastnictví dopravní a technické infrastruktury – zejména připojování na vodovod a kanalizaci
- trestní a civilní odpovědnost zastupitelů za smlouvy s investory
* Jednání s investory: obsah smlouvy
- jak formulovat závazky investorů, kdy obce musí vycházet ze zásady přiměřenosti, tj. smí po investorech požadovat jen takovou infrastrukturu, která skutečně souvisí s jejich záměrem a jejíž potřebu záměr vyvolal
- zajištění závazku, které mnohé obce ve smlouvách s investory opomíjejí a v případě, kdy nedochází k dobrovolnému plnění smlouvy ze strany investora, nejsou schopny plnění vynutit a mnohdy musí přistoupit k tomu, že infrastrukturu zbudují a zafinancují samy
- problematika insolvence investora včetně příkladů závazků z konkrétních smluv s investory
- poznatky z aktuální judikatury
* Odpovědnost obce vůči investorovi: náhrady za zmařenou investici
- možnosti obce měnit územní plán v neprospěch investora
- je obec povinna za takové změny poskytovat náhradu? (za jakých podmínek)
- odpovědnost obce za situaci, kdy změnu územního plánu zrušil soud a v důsledku takového rozhodnutí nemohl investor svoji investici realizovat
- příklady z praxe a judikatura
* Další nástroje rozvoje území (regulativy a etapizace v územním plánu, regulační plány a smlouvy o parcelaci)
- efektivní využití nástrojů územního plánování
- vhodné regulativy v územním plánu, regulační plány a územní studie a etapizace
- specifické otázky jako jsou možnosti obce regulovat území dočasně prostřednictvím stavební uzávěry se zaměřením na náhrady za omezení vlastnických práv
- trojí postavení obce v územním plánování (pořizovatel, samospráva a vlastník dotčených pozemků)
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.