Hospodaření s majetkem obcí či kraje - online kurz

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  prof. JUDr. Markéta SELUCKÁ Ph.D.
 • Místo konání

 • Region:
  Jihomoravský kraj
 • Adresa:
  online kurz
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Hospodaření s majetkem obcí či kraje - online kurz

Cílem kurzu je seznámit posluchače se všemi relevantními aspekty hospodaření s majetkem obcí nebo kraje v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, resp. zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Kurz se zaměří zejména na problematiku zajištění všech povinností obce či kraje při hospodaření s majetkem v souladu s povinností péče řádného hospodáře, přičemž významná pozornost bude věnována problematice ceny obvyklé. Další podstatnou součástí kurzu bude rozhodovací proces o majetkových dispozicích ve volených orgánech obce či kraje a s tím souvisejících zveřejňovacích povinnostech (Povinnost zveřejnit záměr, zveřejňování v registru smluv, atd.). Poslední část kurzu se zaměří na hlavní principy a postupy při kontrole hospodaření a správného nakládání s majetkem obce či kraje.
Obsah semináře:
• Základní principy hospodaření s majetkem obce
• Majetek obcí a jeho možné třídění (věc hmotná a nehmotná)
• Přímá a nepřímá správa obecního majetku
• Povinnosti při hospodaření s obecním majetkem a cena obvyklá
• Povinnost péče řádného hospodáře
• Povinnost zveřejnit záměr
• Rozhodnutí orgánu obce o majetkové dispozici
• Uzavření smlouvy a zveřejňování smluv v registru smluv
• Kontrola hospodaření

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - TSM spol. s r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

TSM spol. s r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

60200 Brno

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.