Základy podnikání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  4189568
 • Akreditováno:
  rekvalifikace - akreditované MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.)
 • Místo konání

 • Region:
  Moravskoslezský kraj
 • Adresa:
  Teslova 1129/2B, 702 00 Ostrava
 • Termín

 • Akreditováno MŠMT:
  ano
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Základy podnikání

Určeno

Tento kurz je určen posluchačům, kteří chtějí začít s podnikám nebo chtějí se lépe orientovat v dané problematice.

Absolvent kurzu základy podnikání

 • Umí a zná připravit a realizovat podnikatelský plán
 • Umí a zná orientovat se v daňové a účetní oblasti
 • Umí a zná základní principy marketingového plánování
 • Umí a zná ovládat manažerské dovednosti a principy práce s lidmi
 • Umí a zná orientovat se v pracovněprávních vztazích, mzdových předpisech a personalistice
 • Umí a zná základní principy práce s lidmi v malých a středních podnicích
 • Umí a zná orientovat se v možnostech a zdrojích financování svého podnikatelského záměru
 • Umí a zná zásady obchodního jednání, jeho jednotlivé fáze, základy vyjednávání včetně námitek a fází uzavření obchodu
 • Umí a zná a je schopen zahájit podnikatelskou činnost nebo pokud ji už zahájil, doplnit znalosti podnikatelského prostředí z hlediska právního, organizačního, marketingového a ekonomického. Absolvent získá znalosti v oblasti práva (živnostenský zákon, občanský zákoník, zákoník práce)
 • je seznámen se všemi hlavními aspekty činnosti podnikatele. Ovládá zásadní zákonitosti marketingu, dále umí samostatně vést účetnictví, personální a mzdovou agendu s využitím výpočetní techniky
 • Absolvent zvládá veškeré podstatné znalosti nutné pro zpracování podnikatelského záměru, následné založení živnosti, činnosti a vedení své firmy (činnost podniku, struktura majetku, organizace podniku, zásobování, skladové hospodářství a logistika, výroba, jakost a inovace), vedení účetnictví, včetně znalostí týkajících se zaměstnávání dalších osob ve své firmě (mzdová a personální agenda).
 • Absolvent je v průběhu kurzu veden k samostatnosti – tj. umí v případě potřeby vyhledat aktualizace potřebných zákonů, příslušných formulářů, umí komunikovat s úřady.

Vyučující/lektoři

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti.

Obsah

 1. Marketing
  • Co je marketing
  • Marketingový plán
  • Konkurence, výrobek, cena
 2. Právní formy podnikání
  • Živnostenský zákon – druhy živností
  • Obchodní zákoník
  • Druhy společností:
   • akciová spol,
   • společnost s ručením omezením,
   • komanditní společnost,
   • veřejná obchodní společnost,
   • družstva
  • Obchodní rejstřík
  • Smlouvy a jejich náležitosti
  • Další zákony potřebné k podnikání
  • Zákonné pojištění odpovědnosti
  • Pojištění majetku a podnikatele
  • Postup při pojistné události
 3. Účetnictví
  • Základy účetnictví
  • Mzdové účetnictví
  • Zákon o zdravotním pojištění
  • Systém sociálního pojištění v ČR
  • Účetnictví na počítači v programu
 4. Daně
  • Úvod do daňové problematiky
  • Daňové zákony
   • DPFO
   • DPPO
   • DPH
   • silniční daň
   • daňový řád
 5. Personalistika
  • Základní pracovněprávní předpisy (Zákoník práce)
  • Školení zaměstnanců
  • péče o zaměstnance
  • benefity
 6. Finanční podpory
  • Systém státních podpor
  • Strukturální fondy EU
 7. Počítač v praxi podnikatele
  • Základy programu Microsoft Word a Microsoft Excel
  • Vytvoření jednoduché prezentace v programu Power Point
  • Základy internetu, vytvoření internetové schránky
  • Využití internetu v podnikání
 8. Podnikatelský plán
  • Podnik
  • Výrobek nebo služba
  • Odvětví a trh
  • Marketing (odbyt a distribuce)
  • Management a klíčové osoby
  • Plánování pro nadcházejících pět let podnikání
  • Šance a rizika – působení scenérií na plánování
  • Potřeba financí

Výstup, ukončení

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Poznámka

V ceně kurzu je studijní materiál (učebnice, příklady, sešit, kuličkové pero a další…)

]]>
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde