ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2022

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Místo konání

 • Region:
  Jihomoravský kraj
 • Adresa:
  Křenová 409/52, 602 00 Brno
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2022

Obsah školení

 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
 • Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2022, režim odpisů majetku, technického zhodnocení a daňové ztráty
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
 • Nesprávné postupy a náprava chyb minulých období
 • Upozornění na nejnovější interpretace NÚR – kurzové rozdíly
 • Zveřejnění účetní závěrky
 • Jak využívat „Moje daně“, daňová informační schránka. Datové schránky. Bankovní identita
 •  
 • Daňové novinky 2023
 • Všem OSVČ se zřídí datové schránky
 • OSVČ budou muset podávat přiznání elektronicky
 • Zvýšení limitu u paušální daně na 2 miliony Kč
 • Tři pásma paušálního režimu
 • Minimální výše u tří pásem
 • Zvýšení hranice pro povinnost podávat daňové přiznání 50 tis. za rok
 • Zvýšení limitu pro registraci k DPH na 2 miliony Kč
 • Počítání obratu
 • Změna z plátce na neplátce
 • Stručný přehled změn v ostatních daňových zákonech k 1. 1. 2023 ke dni konání semináře
 • Dotazy a odpovědi, diskuze, konzultace

 

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - SOVA STUDIO - vaše vzdělávací společnost

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

SOVA STUDIO - vaše vzdělávací společnost

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Křenová 409/52, 602 00 Brno

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.