Informace pro účastníky seminářů

Obecné informace

Platbu za seminář poukažte na účet číslo 84141-061 / 0100 u Komerční banky, pob. Praha 6, a označte laskavě variabilním symbolem semináře.

Závaznou přihlášku na seminář (semináře) s potvrzením účastnického poplatku zašlete obratem na adresu agentury BOVA, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání semináře. Přihlášky na seminář je možné zaslat:

Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků.

Na přihlášce vyplňte laskavě název vybraného semináře/seminářů (postačí část názvu), dále termín konání a variabilní symbol.

Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.

Účastníci budou evidování podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na semináři a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme zpět objednateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazení na jimi vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.

Platba za seminář a jeho vyúčtování:

Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář (semináře) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem (platbu provedete na naše číslo účtu 84141-061 / 0100 u Komerční banky, pob. Praha 6). Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad.

Registrace účastníků seminářů je vždy od 8.30 do 9.00, tj. půl hodiny před zahájením semináře (s výjimkou mimopražských seminářů konaných ve Starých Splavech).

Obědy: zájemcům zajišťujeme v místě konání u většiny seminářů obědy (pokud není u daného semináře uvedeno jinak). Oběd je podáván v polední přestávce většinou od 13.00 do 13.45 hodin.

Písemné materiály:
Součástí většiny seminářů jsou písemné materiály, které obdrží účastnici u registrace.

Informace o změnách

Účastníci budou vždy včas písemně či telefonicky informováni o změně místa či data konání semináře, o změně lektora, případně o zrušení semináře.

Dopravní spojení na místa konání pražských seminářů:
(Níže uvedené informace budou průběžně aktualizovány, podle očekávané dopravní situace v Praze).

Organizace mimopražských seminářů

MÍSTO KONÁNÍ

Semináře se konají v hotelu Bezděz ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna stolního tenisu a denní bar.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Požadavek na samostatný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA. Rozdíl ceny vyrovná účastník na recepci hotelu (doplatek za noc je cca 250 Kč).

DOPRAVA

Dopravu z Prahy na místo konání a zpět zajistí pro zájemce zdarma agentura BOVA. Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých Splavů Vám sdělíme písemně nebo telefonicky cca 1 týden před zahájením semináře (kurzu).