Vyhledat v nabídce této firmy

Služby této firmy

Firemní nabídka JUBELA, s.r.o.

 • TOP
 • Adresa

 • Volutova 2523/14, 158 00 Praha 5

 • Kontakty

 • Tel.: 251 551 362, 602 308 775
 • Fax: 224 316 874
 • E-mail: info@jubela.cz
 • Web:
 • Kontaktní osoba: Ing. Marek Laurenčík, MBA
 • IČ: 25725262
 • DIČ: CZ25725262

Výpis kurzů na míru EduCity

Manažerské kurzy

Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery. http://www…
Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů http://www.jubela.cz/firemni-vzdelavani/kurz/zaklady-procesniho-rizeni…
Kurz je určen manažerům nižší a střední úrovně, obchodníkům a vedoucím projektů, všem, kteří chtějí efektivně komunikovat se svými partnery. http://www…
Kurz je sestaven tak, aby vybraným zaměstnancům poskytl ucelený blok dovedností a zvyklostí současného standardu. Je zaměřen hlavně na uvědomění si…
Jedná se o intenzivní pětiměsíční kurz kancelářských a manažerských dovedností s dlouhodobou několikaměsíční praxí. Po jeho ukončení bude absolvent…
Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost člena nebo vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby zpracovatelského průmyslu – činnost…
Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost vedoucího týmu pracovníků z oblasti výroby - stavebnictví – činnost mistra/mistrové. Současně…
Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici samostatného pracovníka organizece práce, obchodu a souvisejících služeb. Zná…
Po absolvování kurzu posluchač zná a umí základní manažerské funkce: plánování, organizování, vedení, koordinace a kontrolování. Umí a ovládá umění…
Cíl kurzu: Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro zahájení podnikání. Orientuje se v administrativních a ekonomických podmínkách podnikání…
Cíl kurzu: Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici Asistenta/asistentky. Zná pravidla písemné a elektronické komunikace…

Výpis kurzů na míru EduCity

Projektové řízení

Kurz je určen vedení týmů na úrovni vyššího i středního managementu, projektovým manažerům, členům týmu. http://www.jubela.cz/firemni-vzdelavani/kurz…
Cíl kurzu: Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozici projektového manažera. Zná problematiku projektového řízení, zvládá…

Výpis kurzů na míru EduCity

Počítačové a IT kurzy

Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí seznámit a naučit základní práci v jednom s nejužívanějším účetním programu pro malé a střední…
Kurz je určen především pro administrativní pracovníky, kteří potřebují na internetu aktivně vyhledávat informace o klientech, dodavatelích nebo…
Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí naplno využívat svůj smartphone při práci a zajímají se o moderní technologie. Během kurzu se naučíte, jak…
Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro komplexní činnost týkající se práci na 3D tiskárně. A to od jednoduchého návrhu 3D objektu a…
Desítky manažerů a obchodníků neustále hledají cestu jak si uspořádat svá obchodní data. A hlavně jak tyto data získat z informačních systému na…
Tento kurz naučí posluchače upravovat do přehledné grafické podoby data, nápady, schémata, náčrtky a grafy včetně technických výkresů a síťových…
Tento kurz navazuje na základní školení MS Project a je zaměřen na týmovou práci v prostředí MS Project – server (sdílené projekty a úkoly, společné…
Kurz naučí posluchače ovládat tento manažerský program na řízení projektů na uživatelské úrovni s důrazem na praktickou tvorbu jednotlivých projektů…
Kurz je určen nejen zadavatelům webových projektů, ale také marketérům, kódérům, programátorům, grafikům i začínajícím webdesignérům. Naučíte se…
Základní kurz pro ty, kteří se chtějí rychle a efektivně naučit vytvářet webové prezentace v jednom z nejznámnějších redakčních systémů. http://www…
Určeno pro ty, kteří se chtějí naučit profesionálně používat programovací jazyk JAVA, který patří k nejrozšířenějším, a pomocí něho vytvářet…
Určeno pro ty, kteří se chtějí naučit profesionálně používat programovací jazyk PHP pro vytvážení jwww prezentací na jednoduché i složitější úrovni…
Určeno pro uživatele, kteří si chtějí vytvářet přehledné prezentační tabulky, počítat v nich a vytvářet grafy. Po absolvování kurzu si budou uživatelé…
Určeno pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat s databázovými strukturamu na internetu a využívat je pro další aplikace včetně nastavení struktury a…
Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí naučit vytvářet webové stránky pomocí HTML a CCs http://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/zaklady…
Uvedený kurz je vzhledem k jeho charakteru a využívané technice individuální s maximálním počtem posluchačů tři až čtyři. Posluchači si na kurz…
Uvedený kurz je vzhledem k jeho charakteru a využívané technice individuální s maximálním počtem posluchačů tři až čtyři. Posluchači si na kurz…
Určeno pro uživatele, kteří si chtějí rozšířit své znalosti tabulkového procesoru Microsoft Excel a chtějí se naučit plně využívat všech jeho možností…
Společnosti se mnohdy snaží snížit své náklady na software na minimum a mohou toho docílit i zavedením balíčku OpenOffice (přímo konkuruje programům…
Určeno pro ty, kteří se potřebují seznámit s novinkami u MS Word 2016. Důraz je kladen na vylepšení a nové funkce. http://www.jubela.cz/pocitacove…
Určeno pro ty, kteří se potřebují seznámit s novinkami v kancelářském balíku MS Office 2016. Důraz je kladen na vylepšení a nové funkce jednotlivých…
Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor. Účastníci…
Určeno pro ty, kteří se potřebují seznámit s novinkami u MS Excel 2016. Důraz je kladen na vylepšení a nové funkce. http://www.jubela.cz/pocitacove…
Určeno pro uživatele, kteří si chtějí rozšířit znalosti tabulkového procesoru Microsoft Excel v oblasti výpočtů a funkcí, včetně výpočtů ve vzájemně…
Určeno pro uživatele, kteří si chtějí rozšířit své znalosti tabulkového procesoru Microsoft Excel o práci s makry a programování ve Visual Basic for…
Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor. Je součástí…
Určeno pro uživatele, kteří si chtějí prohloubit své znalosti tabulkového procesoru Microsoft Excel v oblasti práce s tabulkou jako s databází. Po…
Určeno pro uživatele, kteří se potřebují naučit pracovat s databázovými soubory, hledat v nich, třídit je a vytvářet z nich patřičné výstupy podle…
Určeno pro ty, kteří zpracovávají texty nebo jednoduché propagační materiály. Po absolvování kurzu uživatelé budou schopni sami vytvořit jednoduchý…
Určeno pro ty, kteří často pracují s obsáhlými texty a potřebují si práci a s textem zautomatizovat. Po absolvování kurzu budou uživatelé schopni…
Určeno pro uživatele, kteří chtějí vytvářet přehledné prezentace pro předvádění svých produktů jak ve formě tištěných prezentačních materiálů, tak pro…
Určeno pro ty, kteří používají denně počítač ke své práci a chtějí plně využít tohoto programu pro plánování svého pracovního dne a svých úkolů…
Určeno pro uživatele, kteří si potřebují dále rozšířit své znalosti s databází Microsoft Access tak, aby v ní dokázali vytvářet funkční složitější…
Určeno pro uživatele, kteří se chtějí seznámit s celosvětovou sítí internetem, naučit se na internetu hledat a získávat pravidelné informace z oboru…
Určeno pro uživatele, kteří se chtějí v jediném kurzu seznámit se základy práce s MS Word, MS Excel, MS Outlook http://www.jubela.cz/pocitacove…
Výuka základů práce s počítačem na bázi MS Windows, využití jednotlivých nástrojů a programů, práce se složkami a soubory, organizace dat na disku a…
Jeden z prvních komplexních kurzů robotického automatizovaného pracoviště s výukou obsluhy a programování průmyslových robotů. Absolventi se zde naučí…
Uvedený kurz je jeden z prvních kurzů tohoto typu na našem trhu. Obsahem kurzu je kompexní výuka práce na 3D tiskárně, předtisková příprava tiskárny a…
Uvedený kurz je jeden z prvních kurzů tohoto typu na našem trhu. Obsahem kurzu je kompexní výuka práce na 3D tiskárně, předtisková příprava tiskárny a…
Správce sítí pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Kurz je určen všem…
Správce sítí pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Kurz je určen všem…
Po absolvování kurzu bude absolvent znát práci s touto technologií - bude umět programovat a obsluhovat číslicově ří¬zené stroje. Naučí se sestavovat…
Absolvent po úspěšném absolvování kurzu zná práci se současnými operačními systémy a jejich instalací včetně implementace standardních aplikací. Dále…
Kurz Základy práce s osobním počítačem si klade za cíl naučit posluchače základní ovládání počítače na úrovni uživatelské obsluhy operačního systému…
Po absolvování kurzu absolvent dokáže vytvářet a spravovat firemní internetovou prezentaci, dokáže ji koncepčně měnit a zajišťovat tak plynulou…
Po absolvování kurzu absolvent zná práci s celosvětovou informační sítí Internet a s jejími základními prvky (adresování, protokoly, vrstvy). Umí…
Absolvent bude po úspěšném absolvování kurzu znát plně ovládání počítače v oblasti uvedených osnov. A to na pokročilé úrovni. Absolvent bude schopen…
Navazující kurz práce s redakčním systémem JOOMLA, kde se uživatelé naučí celou řadu nástavbových řešení. http://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani…
Cílem absolvování kurzu je získání znalostí pro publikaci multimediálního obsahu. Posluchači si vyzkouší tvorbu animací s využitím vektorové a…
Kurz je určen pro běžné uživatele, kteří se chtějí naučit editovat bitmapovou grafiku v programu Adobe Photoshop. Na tomto kurzu se účastníci v…
InDesign je profesionální program pro tvorbu tištěných materiálů (novin, knih, časopisů …). Cílem absolvování kurzu jsou základní funkce, techniky a…
Na tomto kurzu se účastníci v programu Adobe Illustrator naučí základy práce s vektorovou grafikou a základy tvorby a úpravy jakýchkoli propagačních…
Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí naučit práci s tímto grafickým programem a proniknout do práce s ním. Po absolvování kurzu budou…
Určeno prouživatele OOo Writer, kteří zpracovávají texty nebo jednoduché propagační materiály. Po absolvování kurzu uživatelé budou schopni sami…
Určeno pro uživatele OOo Calc, kteří si chtějí vytvářet přehledné prezentační tabulky, počítat v nich a vytvářet grafy. Po absolvování kurzu si budou…
Určeno pro asistentky a další administrativu, kteří ke své práci používají MS Word, potřebují rozesílat hromadné dopisy, tisknout obálky, štítky a…
Určeno pro uživatele, kteří si chtějí rozšířit své znalosti tabulkového procesoru Microsoft Excel o práci s makry a programování ve Visual Basic for…
Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými nástroji Excelu pro analýzu dat. A to jak standardní statisticko-analytické funkce Excelu, tak dopňky…
Obsah kurzu: Použití Lotus Notes a základní popis programu, čtení dokumentů, pohyb po dokumentech a úpravy dokumentu, propojování dokumentů, tisk…

Výpis kurzů na míru EduCity

Komunikační a prezentační dovednosti

Kurz je určen manažerům, obchodníkům, vedoucím projektů a všem, kteří chtějí efektivně komunikovat na profesionální úrovni. http://www.jubela.cz…
Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i…
Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i…
Kurz je určen manažerům, obchodníkům, vedoucím projektů a všem, kteří chtejí efektivně prezentovat na profesionální úrovni. http://www.jubela.cz…
Kurz je určen zejména pro začínající operátory call centra. Pro operátory s praxí nabízíme audit, zpětnou vazbu a koučink komunikace po telefonu. http…
Určeno pro všechny zájemce, kteří se chtějí zdokonalit ve svých komunikačních dovednostech a zvládnout asertivní komunikaci. http://www.jubela.cz…
Posluchač po ukončení rekvalifikačního kurzu umí komunikační dovednosti na profesionální úrovni, zná pravidla písemné a elektronické komunikace, jakož…

Výpis kurzů na míru EduCity

Obchodní dovednosti

Tento vzdělávací program ověří, doplní a vylepší vaše prodejní dovednosti a znalosti. Umožní vám porovnat a procvičit vaše schopnosti v prodeji i jeho…
Určeno všem, kteří se chtějí ucházet o práci prodavače. Posluchač získá po ukončení rekvalifikačního kurzu Prodavač základní dovednosti pro uvedenou…
Posluchač získá po ukončení rekvalifikačního kurzu Obchodní zástupce základní obchodní dovednosti. Bude umět vytipovat potencionální zákazníky a…

Výpis kurzů na míru EduCity

Marketingové kurzy

Cílem kurzu je prohloubit znalosti z oblasti internetového marketingu. Dovést účastníka k pochopení a využití marketingových principů a aktivit na…
Cílem kurzu je prohloubit znalosti z oblasti marketingu. Dovést účastníka k pochopení a využití marketingových principů a aktivit v širokém spektru…
Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro činnost na pozice marketingového manažera, account manažera v reklamních agenturách, exekutivní pozice…

Výpis kurzů na míru EduCity

Účetní a daňové kurzy

Absolvent se po absolvování kurzu orientuje v problematice vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností. Umí evidovat operace…

Výpis kurzů na míru EduCity

Finanční kurzy

Cílem tohoto kurzu je seznámit a naučit absolventy správně vyhodnotit finanční rizika. Především pro případ přijetí úvěru a jeho zajištění a…
Kurz je určen pro finanční manažery a řídící pracovníky na manažerských pozicích. http://www.jubela.cz/firemni-vzdelavani/kurz/strategicky-controlling…
Kurz je určen pro finanční manažery a řídící pracovníky na manažerských pozicích. http://www.jubela.cz/firemni-vzdelavani/kurz/nakladovy-controlling…
Kurz je rozdělen na dvě části: V první části jde o seznámení a naučení správně vyhodnotit finanční rizika a zejména pro případ přijetí úvěru a jeho…

Výpis kurzů na míru EduCity

Technické kurzy

Uvedený kurz naučí absolventy práce na standardních obráběcích strojích typu frézka, soustruh a další stojanové stroje sloužící k obrábění včetně…
Kurz je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání v oblasti práce s motorovou řetězovou pilou (jak elektrickou, tak benzínovou) a…
Kurz je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání v oblasti strojírenství jako obsluha CNC obráběcího stroje. Cílem kurzu je naučit…


Kontaktovat firmu - JUBELA, s.r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.